Autan sinua saamaan organisaatiosi tai tiimisi asiantuntijoista enemmän irti.

Kannustaako yrityksesi asiantuntijoita guruuteen vai yhteistyöhön?

Ovatko organisaatiosi asiantuntijat kaikkitietäviä guruja, jotka ratkaisevat ylivertaisella osaamisellaan vaikeimmatkin ongelmat? Vai ajatellaanko yrityksessäsi, että isoimpien pulmien ratkaiseminen on aina tiimityötä?

Kerron tässä kirjoituksessa kahdesta erilaisesta asiantuntijakulttuurista oman kokemukseni pohjalta.

Pohdin myös, mistä suuretkin erot alojen ja yritysten kulttuureissa johtuvat, ja mitä seurauksia tietynlaisella asiantuntijakulttuurilla voi yrityksen toiminnalle olla.

Kaksi täysin erilaista asiantuntijakulttuuria: onko asiantuntija guruutta vai yhteistyötä?

Työskentelin työurani alkuvuodet alalla, jota voinee ainakin löyhästi määritellen kutsua IT-alaksi (olin töissä Nokialla).

Siellä asiantuntijaksi kasvaessani opin, että asiantuntijuus on pohjimmiltaan yhteistyötä.  Vaikka asiantuntijana esiintyäkseen piti tietysti itsekin tietää yhtä sun toista, kukaan ei olettanut asiantuntijan tietävän kaikkea omaan aihepiiriinsä liittyvää. Asiantuntijan oleellisin kyky tuntui pikemminkin olevan se, että asiantuntija pystyi tunnistamaan ja löytämään asian kannalta oleellisen tiedon — sijaitsipa tieto sitten omassa tai jonkun muun päässä (tai jossain muualla).

Kun sitten siirryin vajaa vuosikymmen myöhemmin ydinvoima-alalle, alan gurukulttuuri tuli minulle täydellisenä yllätyksenä.

Jokaisesta organisaatiosta tuntui löytyvän muutama tunnettu ja tiedetty, asiastaan kaiken tietävä huippuasiantuntija. Näiden gurujen tietoihin tunnuttiin nojaavan vähän kaikessa — ja heidän tulevaa eläköitymistään pelättiin jo etukäteen.

Asiantuntija ei ollutkaan henkilö, joka etsii ja löytää tarvittavan tiedon tai auttaa ratkaisemaan ongelmia, vaan henkilö, joka tietää kaiken ja ratkaisee itse kaikki ongelmat itse.

Miksi eri toimialoilla on erilainen kulttuuri?

On helppo keksiä ainakin yksi selitys IT- ja ydinvoima-alojen erilaisiin kulttuureihin:

IT-ala muuttuu nopeasti. Merkittävä osa kymmenen vuotta vanhoista tiedoista on vanhentuneita tai ainakin kovaa vauhtia vanhenemassa. Vaikka pitkä kokemus tuo näkemystä eivätkä kaikki asiat muutu, merkittävää osaa tiedoistaan joutuu päivittämään jatkuvasti.

Koska kukaan ei voi omaksua jatkuvasti kaikkea sitä tietoa, jota jonkinlaisen ”yleisguruuden” saavuttaminen vaatisi, on selvää, että paraskin asiantuntija tarvitsee tuekseen muita asiantuntijoita. Itse asiassa koko ajatus yleisguruudesta on hieman outo: asiantuntemus on pohjimmiltaan tiimityötä.

Ydinvoima-ala taas on turvallisuuskriittisenä alana erittäin konservatiivinen ja hitaasti muuttuva. Samat laitokset ovat seisseet paikoillaan 70- tai 80-luvuilta asti. Vaikka niihin on tehty vuosien varrella päivityksiä, menneillä vuosikymmenillä hankittu tieto on edelleen pitkälti kuranttia. 30 tai 40 vuoden kokemus tietystä asiasta voi siis oikeastikin olla 30 tai 40 vuoden kokemus — ja sitä on vaikea haastaa 10 tai edes 15 vuoden kokemuksella.

Myös kannustimilla on väliä: millaisesta toiminnasta asiantuntijoita yrityksessäsi palkitaan?

Alan erityispiirteet eivät kuitenkaan selitä kaikkea. Myös yrityksen omalla toiminnalla on väliä. Organisaatio voi, usein tahattomastikin, kannustaa asiantuntijoitaan joko guruuden tai yhteistyön suuntaan.

”Guruksi” hankkiutuminen on monessa organisaatiossa asiantuntijan keino saada valtaa ja vapauksia — ehkä erioikeuksiakin. Monessa yrityksessä asiantuntemuksellaan itsensä korvaamattomiksi tehneet voivat sanella omat ehtonsa ja heittäytyä esimiesten näkökulmasta hankaliksikin ilman, että siitä seuraa heille isompia ongelmia. Monen nuoremman, asiantuntijaksi vielä kasvamassa olevan onkin helppo havaita, millainen asiantuntijuus kannattaa. Osaltaan tämä ylläpitää kulttuuria, jossa myös nuorempien asiantuntijoiden tavoitteeksi tulee pyrkiä guruiksi gurun paikalle — yhteistyön sijaan. (Olen kirjoittanut aiheesta enemmän täällä.)

Gurukulttuurista on yritykselle myös hyötyä — mutta usein enemmän haittaa

Gurukulttuuri ei ole yritykselle yksinomaan huono asia.

Vuosikymmenten kova työ, joka alansa kärkiasiantuntijaksi kasvamiseksi vaaditaan, on asiantuntijalle itselleenkin iso panostus. Vain harva on siihen lopulta valmis. Koska yritykset tarvitsevat pitkän linjan asiantuntijoita, jotain kannustimia oman asiantuntemuksen kasvattamiseen, laajentamiseen ja syventämiseen on syytäkin olla olemassa.

Gurukulttuurista on kuitenkin organisaatioille myös ehdotonta haittaa, ja usein haitat ylittävät hyödyt.

Osaamisen jakaminen ja siirtäminen vaikeutuvat: Kun itsensä korvaamattomaksi tekeminen antaa (eri)vapauksia, tiedosta tulee valtaa, eikä osaamistaan kannata jakaa.

Gurukulttuuri synnyttää  myös varsin yksinäisiä asiantuntijoita. Gurukulttuurin taustalla oleva perusajatus, jonka mukaan kaikki tieto asuu yksittäisen superasiantuntijan päässä, ei kannusta asiantuntijoita asiantuntemuksensa rajojen myöntämiseen, muiden kuuntelemiseen tai asioiden ratkomiseen yhdessä. Jokainen asia, jossa guru tarvitsee muita, on gurun statuksesta pois.

Ja pahin on tietysti tämä: Monimutkaisessa maailmassa juuri mikään asia ei ole todellisuudessa yksittäisen ihmisen — edes gurun — ratkaistavissa. Asiakkaan tai yrityksen ongelmien ratkaiseminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttäisi toimivaa yhteistyötä eri aiheiden asiantuntijoiden kesken. Gurukulttuurista on tälle vain haittaa.

Ratkaisu ei ole joko-tai vaan sekä-että.

Useimmat yritykset tarvitsevat sekä huippuasiantuntijoita että yhteistyötä. Ratkaisu guruuden ja yhteistyön dilemmaan ei siksi olekaan joko-tai vaan sekä-että. Organisaation on löydettävä jokin tasapaino näiden kahden vastakkaisen odotuksen välille.

Turhan pitkälle gurukulttuurin suuntaan luisuneiden organisaatioiden olisi hyvä miettiä, miten kokeneille asiantuntijoille saataisiin luotua lisää kannustimia yhteistyön suuntaan. Moni yksinäisen roolin omaksunut, itselleen superasiantuntemusta kerännyt asiantuntija voisi itsekin lopulta nauttia siitä, että saisi siirrettyä vaivalla kerättyä osaamistaan, näkemyksiään ja tietämystään muille. Usein hän tarvitsisi tähän vain parempia keinoja ja lisää osaamista.


Saattaisit olla kiinnostunut myös seuraavista:

PS. Nyt kun olet täällä... Liity postituslistalleni, niin saat uusimmat kirjoitukset ja muuta hyödyllistä tietoa suoraan sähköpostiisi kerran kuussa.

 

Loading