Autan sinua saamaan organisaatiosi tai tiimisi asiantuntijoista enemmän irti.

Ovatko yrityksesi asiantuntijat joustamattomia änkyröitä — näin voit itse vaikuttaa asiaan

Ovatko yrityksesi asiantuntijat joustamattomia änkyröitä? Suhtautuvatko he nahkeasti muiden ideoihin, ovat huonoja tekemään kompromisseja tai vastustavat kaikkia uutta?

Joustamattomuudelle on helppo lähteä etsimään syitä asiantuntijoiden henkilökohtaisista ominaisuuksista tai hankalasta persoonasta. Usein näin tehdäänkin. Nämä selitykset eivät kuitenkaan auta ratkaisemaan ongelmaa: Yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa työntekijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ovat varsin olemattomat. Tällä selitysmallilla (lähes) ainoaksi vaihtoehdoksi jääkin tilanteen sietäminen.

Jos tilanteeseen haluaa yrittää vaikuttaa, syitä kannattaakin lähteä etsimään toisesta suunnasta: omasta organisaatiosta. Voisiko yrityksen toimintamalleissa tai kulttuurissa olla jotakin sellaista, joka itse asiassa tahattomasti kannustaa asiantuntijoita joustamattomuuteen?

Organisaation kulttuuri voi osaltaan kannustaa asiantuntijoita joustamattomuuteen

Vaikka myös henkilökohtaisilla ominaisuuksillamme on väliä, olemme varsin sosiaalisia olentoja. Sosiaalisissa tilanteissa, kuten työpaikoilla, toimintaamme ohjaakin pitkälle se, mitä muut meiltä odottavat (tai mitä oletamme heidän odottavan) ja millaisen kuvan haluamme itsestämme muille (ja samalla itsellemme!) antaa.

Asiantuntija haluaa olla muiden silmissä arvostettu, pätevä ja osaava. Jos toivoisit organisaatiosi asiantuntijoiden olevan nykyistä joustavampia, kannattaakin aloittaa miettimällä, millaisia asiantuntijoita yrityksessäsi pidetään pätevinä ja osaavina.

Asiaa voi pohtia esimerkiksi seuraavien kolmen kysymyksen avulla.

1. Ovatko varmuus ja vakuuttavuus paras keino saavuttaa ykkösasiantuntijan status yrityksessäsi tai tiimissäsi?

Mieti hetki organisaatiosi parhaina pidettyjä asiantuntijoita. Millaisia he ovat?

Esittävätkö he näkemyksensä poikkeuksetta varmasti ja vakuuttavasti? Kuunnellaanko heitä ehkä juuri siksi?

Vaikka jokin määrä varmuutta ja vakuuttavuutta on asiantuntijalle tarpeen (jotta kukaan kuuntelisi häntä), mahdollisimman suureen vakuuttavuuteen pyrkiminen heikentää asiantuntijan joustavuutta. Vakuuttavuutta eivät nimittäin lisää ainoastaan joustavuuden kannalta neutraalit asiat — kuten hyvät tiedot ja selkeä ulosanti — vaan myös haitallisemmat ominaisuudet.

Varma ja vakuuttava asiantuntija ei luule vaan tietää:

Asia ei ”luultavasti ole näin” vaan se ”on näin”.

Ja jos hän väitti jotain toissapäivänä, hänen kannattaa olla johdonmukaisesti samaa mieltä myös tänään.

Moni organisaatio onkin asiantuntijoita varmuudesta vakuuttavuudesta palkitessaan tahattomasti ylläpitämässä kulttuuria, joka kannustaa asiantuntijoita ehdottomien ja aina samanlaisena pysyvien näkemysten esittämiseen. Toisin sanoen joustamattomuuteen ja jääräpäisyyteen.

2. Pidetäänkö asiantuntijaa yrityksessäsi huonompana asiantuntija, jos hän ei joskus osaa tai tiedä?

Entä voiko asiantuntija organisaatiossasi avoimesti myöntää, ettei hän tiedä jotakin asiantuntemusalaansa kuuluvaa asiaa? Jos hän tekee näin, pidetäänkö häntä sen jälkeen hieman huonompana asiantuntijana?

Jos ajoittainen tietämättömyys ei ole neutraali asia vaan laskee asiantuntijan statusta, asiantuntijan kannattaa pyrkiä ylläpitämään kaikkitietävän imagoa. Asiantuntijan kannattaa tällöin joko teeskennellä tietävänsä silloinkin, kun hän ei oikeastaan tiedä, tai — mikä on yleensä helpompaa — hänen kannattaa vältellä aiheita ja asioita, joista hän ei tiedä riittävästi.

Kaikkitietävää esittävälle asiantuntijalle uudet asiat ja muutokset ovatkin uhka. Ne tarkoittaisivat asettumista hetkeksi oppijan rooliin. Kokeneelle asiantuntijalle tämä on aina vaikeaa, ja erityisen vaikeaa se on silloin, jos kaikkitietävyys on keino ylläpitää asiantuntijan statusta. Kaikkitietävyyden kulttuuri tekeekin asiantuntijoista muutosvastaisia.

(Olen kirjoittanut asiantuntijoiden kaikkitietävyyden kulttuurista myös aiemmin.)

3. Saako asiantuntija toisinaan erehtyä ilman, että se heikentää hänen asiantuntijan statustaan?

Asiantuntijuus on usein helpompi menettää kuin ansaita. Joissakin piireissä yksikin paha (julkinen) erehdys voi saada ihmiset kyseenalaistamaan asiantuntijan koko asiantuntemuksen.

Useimmat reaalimaailman ongelmat (erityisesti sellaiset, joissa asiantuntijoita tarvitaan) ovat kuitenkin monimutkaisia ja vaikeasti hallittavia. Paraskaan asiantuntija ei voi olla aina oikeassa.

Erehtymättömyyden tavoittelu onkin aina illuusion tavoittelua. Silti se on asiantuntijoilla tavallista — erityisesti silloin, jos asiantuntijan ympäristö pitää erehdyksen tehnyttä asiantuntijaa huonompana kuin erehtymätöntä.

Erehtymättömyyden illuusioon pyrkiminen lisää toisaalta varovaisuutta ja varmistelua sekä selkeiden kannanottojen ja uusien asioiden välttelyä (jotta virheitä ei syntyisi). Toisaalta — silloin kun jotain on mennyt väittämään — se lisää omien kerran lausuttujen näkökulmien jääräpäistä puolustamista. Toisin sanoen joustamattomuutta ja änkyröintiä, muodossa tai toisessa.

Änkyröinnin syy ei (välttämättä) ole asiantuntijan hankalassa persoonassa

Asiantuntijoille asetetut vakuuttavuuden, kaikkitietävyyden tai erehtymättömyyden odotukset ovat niin yleisiä, ettei niitä useinkaan edes huomaa, ellei pysähdy erikseen miettimään. Ne eivät myöskään tyypillisesti ole ääneen lausuttuja vaan ilmenevät käytännön toiminnassa: keitä kuunnellaan, keitä palkitaan, ketä pidetään korvaamattomana, kuka saa (eri)vapauksia?

Samalla nämä odotukset ovat luomassa kulttuuria, joka kannustaa asiantuntijoita avoimuuden, yhteistyön ja jatkuvan oppimisen sijasta varmojen mielipiteiden esittämiseen ja kaikkitietävyyden illuusion ylläpitämiseen — toisin sanoen joustamattomuuteen ja änkyröintiin.

Avain tilanteen muuttamiseen onkin asiantuntijalle asetettujen odotusten muuttamisessa. Vaikka yksittäisen esimiehen tai johtajan mahdollisuudet vaikuttaa koko yrityksen tai toimialan kulttuuriin ovat vähäiset, jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, millaisesta toiminnasta on itse asiantuntijoita palkitsemassa ja millaista kulttuuria omaan tiimiinsä luomassa.


Saattaisit olla kiinnostunut myös seuraavista:

PS. Nyt kun olet täällä... Liity postituslistalleni, niin saat uusimmat kirjoitukset ja muuta hyödyllistä tietoa suoraan sähköpostiisi kerran kuussa.

 

Loading